​​Få et uforpligtende tilbud hos os...

​Ring på tlf: 24 481 ​481

Leveringsbetingelser MD Diamantboring

​Vand og El:

Vand og el stilles til rådighed af kunden og må være til disposition max. 40 meter fra arbejdsstederne, Men det kan også aftales med MD Diamantboring at de selv stiller med vand og el.

Til diamantboring skal der være vandstik med ½ tomme eller ¾ tomme vandtilslutning og el min. 13A 3*400 volt.

Til diamantskæring skal der være vandstik med ½ tomme eller ¾ tomme vandtilslutning og el min. 32A 3*400 volt.

​Vinterforanstaltninger:

Ved diamantboring og diamantskæring i vinterperioden må der påregnes ekstra vinterforanstaltninger, som debiteres ekstra hvis dette skulle forekomme.

​Armering:

Forudsætningen for bearbejdning i fuldt armeret beton med diamantværktøj er, at der arbejdes i fuldt massivt vibreret materiale, og ingen løse sten eller armeringer forekommer.

Såfremt disse krav ikke opfyldes, er kunden pligtig til at erstatte evt. ødelagt diamantværktøj.

​Erstatningsansvar:

Kunden bærer alle ansvar for skader og tab som indtræder i forbindelse med diamantboring og diamantskæring. Afsætning af borepunkter og skæresnit påhviler kunden. Og evt. ændringer af bygningens stabilitet og bæreevne, samt overskæring af kabler og rør, er herefter kundens ansvar.

Hvis MD Diamantboring skal foretage afsætning af borepunkter og skæresnit, skal der udleveres en tegning/skitse, hvoraf placering og dimension af de ønskede huller eller snit tydeligt fremgår. Tegningen er herefter MD Diamantborings ejendom.

Uanset hvem der foretager opmærkningen bærer kunden ansvaret for alle skader eller fejlboringer/-skæringer, som skulle opstå grundet placeringer af bore- og skæreopmærkninger.

Da diamantgrejet fastgøres til beton- eller murværket vil der opstå huller i forbindelse med diamantboring og diamantskæring, evt. reparation af disse er ikke MD Diamantborings ansvar.

Da der benyttes vand til afkøling, forekommer der smuds og stænk. Evt. vandskade / misfarvning af bygningsdele p.g.a. bore- og skæreslam er MD Diamantboring uden ansvar for.

Elforsyninger i konstruktionen hvor der bores, skal altid afbrydes inden arbejdets begyndelse. Det påhviler kunden at sikre at vand kan afledes fra arbejdsstedet uden fare for skader. MD Diamantboring fraskriver sig ethvert ansvar for driftstab, uanset hvem tabet kunne ramme.

Hvis tredjemand rejser erstatningsansvar overfor MD Diamantboring for skader i forbindelse med udførelse af arbejdet, er kunden forpligtet til at friholde MD Diamantboring for alle tab og udgifter. Herunder erstatning og omkostninger i forbindelse hermed. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler sagen.

Priserne:

Alle MD Diamantboring´s priser er baseret på, at opgaven kan udføres uhindret af MD Diamantboring uden afbrydelser i forløbet. Og at arbejdet kan udføres indenfor den normale arbejdstid.

Mundtligt afgivne overslagspriser fra MD Diamantboring er ikke bindende. Ønskes en fast pris fra MD Diamantboring skal dette være skriftligt, eller der skal kunne henvises til et fremsendt skriftligt tilbud fra MD Diamantboring.

Der tages som vanligt forbehold for prisændringer.

​Med Venlig Hilsen

​MD Diamantboring​

​KONTAKT OS HER:

​MD Diamantboring

Christiansvej 4
5700 Svendborg

Tlf. 24 481 481

md.diamant@ya​hoo.dk

CVR: 30296451

Diamantboring

​Vi udfører professionelt diamantboring

af runde huller i:

• Beton

• Letbeton

• Asfalt

• Mursten

• Fliser

• Granit

Læs mere om Diamantboring

​MD Diamantboring i Svendborg udfører vi
​alt indenfor diamantskæring og diamantboring